"Bây giờ đến lượt của bạn, anh nói với một nụ cười vô hồn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bây giờ đến lượt của bạn, anh nói với một nụ cười vô hồn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Bây giờ đến lượt của bạn,' anh nói với một nụ cười vô hồn." câu này dịch sang tiếng anh:'Now it's your turn,' he said with a mirthless grin.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login