"Cô chạy quanh góc và đâm thẳng vào vòng tay của John Delaney." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cô chạy quanh góc và đâm thẳng vào vòng tay của John Delaney." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô chạy quanh góc và đâm thẳng vào vòng tay của John Delaney." câu này dịch sang tiếng anh là: She ran around the corner and straight into the arms of John Delaney.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login