"Chúng tôi đã ở trong một tình huống không thể - bất cứ điều gì chúng tôi đã làm, ai đó sẽ buồn." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chúng tôi đã ở trong một tình huống không thể - bất cứ điều gì chúng tôi đã làm, ai đó sẽ buồn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã ở trong một tình huống không thể - bất cứ điều gì chúng tôi đã làm, ai đó sẽ buồn." tiếng anh dịch: We were in an impossible situation - whatever we did, someone would be upset.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login