"Tôi đã hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu khi trở thành nhà vô địch vào tháng 6." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tôi đã hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu khi trở thành nhà vô địch vào tháng 6." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu khi trở thành nhà vô địch vào tháng 6." tiếng anh câu này là:I fulfilled a childhood dream when I became champion in June.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login