"Máy bay đã được đưa xuống an toàn và không một hành khách nào thiệt mạng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Máy bay đã được đưa xuống an toàn và không một hành khách nào thiệt mạng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Máy bay đã được đưa xuống an toàn và không một hành khách nào thiệt mạng." tiếng anh câu này dịch: The plane was brought down safely and not a single passenger was killed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login