"Trong những năm ba mươi, du lịch hàng không thực sự bắt đầu cất cánh." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Trong những năm ba mươi, du lịch hàng không thực sự bắt đầu cất cánh." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong những năm ba mươi, du lịch hàng không thực sự bắt đầu cất cánh." câu này dịch sang tiếng anh là: In the thirties, air travel really began to take off.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login