"Tôi đã không có một đêm tốt quá lâu." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi đã không có một đêm tốt quá lâu." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã không có một đêm tốt quá lâu." câu này tiếng anh là: I haven't had a good night for so long.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login