"Các buổi hòa nhạc đã tạo ra 3 triệu đô la tiền bán vé và bán hàng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các buổi hòa nhạc đã tạo ra 3 triệu đô la tiền bán vé và bán hàng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các buổi hòa nhạc đã tạo ra 3 triệu đô la tiền bán vé và bán hàng." câu này dịch sang tiếng anh:The concerts generated $3 million in ticket and merchandising sales.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login