"Các buổi hòa nhạc đã tạo ra 3 triệu đô la tiền bán vé và bán hàng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các buổi hòa nhạc đã tạo ra 3 triệu đô la tiền bán vé và bán hàng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các buổi hòa nhạc đã tạo ra 3 triệu đô la tiền bán vé và bán hàng." câu này dịch sang tiếng anh:The concerts generated $3 million in ticket and merchandising sales.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.