"Ô tô không có thiết bị an ninh là một mục tiêu dễ dàng cho kẻ trộm." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Ô tô không có thiết bị an ninh là một mục tiêu dễ dàng cho kẻ trộm." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ô tô không có thiết bị an ninh là một mục tiêu dễ dàng cho kẻ trộm." dịch câu này sang tiếng anh là: Cars without security devices are an easy target for the thief.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login