"Trong nhiều năm, Mary đã làm phiền anh để đưa cô đến châu Âu." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Trong nhiều năm, Mary đã làm phiền anh để đưa cô đến châu Âu." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong nhiều năm, Mary đã làm phiền anh để đưa cô đến châu Âu." câu này dịch sang tiếng anh là: For years Mary had been pestering him to take her to Europe.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login