"Các chén và đĩa có giá lần lượt là $ 5 và $ 3." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các chén và đĩa có giá lần lượt là $ 5 và $ 3." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chén và đĩa có giá lần lượt là $ 5 và $ 3." tiếng anh dịch: The cups and saucers cost $5 and $3 respectively.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login