"Bạn có muốn thêm tên của bạn vào danh sách?" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bạn có muốn thêm tên của bạn vào danh sách?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có muốn thêm tên của bạn vào danh sách?" dịch câu này sang tiếng anh: Do you want to add your name to the list?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login