"Đám đông nhỏ bé này không đảm bảo sự hiện diện của cảnh sát lớn như vậy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Đám đông nhỏ bé này không đảm bảo sự hiện diện của cảnh sát lớn như vậy." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đám đông nhỏ bé này không đảm bảo sự hiện diện của cảnh sát lớn như vậy." câu này tiếng anh dịch: This tiny crowd does not warrant such a large police presence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login