"Các đoàn tàu chạy theo đồng hồ 24 giờ." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Các đoàn tàu chạy theo đồng hồ 24 giờ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đoàn tàu chạy theo đồng hồ 24 giờ." tiếng anh câu này là:The trains run according to the 24 hour clock.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login