"Chúng tôi sẽ đến Boston lúc 4 giờ giờ địa phương." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chúng tôi sẽ đến Boston lúc 4 giờ giờ địa phương." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ đến Boston lúc 4 giờ giờ địa phương." dịch câu này sang tiếng anh là: We'll arrive in Boston at 4 o'clock local time.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.