"Chúng tôi sẽ đến Boston lúc 4 giờ giờ địa phương." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chúng tôi sẽ đến Boston lúc 4 giờ giờ địa phương." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ đến Boston lúc 4 giờ giờ địa phương." dịch câu này sang tiếng anh là: We'll arrive in Boston at 4 o'clock local time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login