"Cô ấy đã không cho phép thành công để quay đầu." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô ấy đã không cho phép thành công để quay đầu." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã không cho phép thành công để quay đầu." câu này tiếng anh là: She has not allowed success to turn her head.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login