"Bằng một phép màu nào đó, chúng tôi đã bắt được máy bay." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bằng một phép màu nào đó, chúng tôi đã bắt được máy bay." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bằng một phép màu nào đó, chúng tôi đã bắt được máy bay." tiếng anh câu này dịch: By some miracle, we managed to catch the plane.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login