"Chúng tôi đến thăm bảo tàng, một cấu trúc bằng thép và kính." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chúng tôi đến thăm bảo tàng, một cấu trúc bằng thép và kính." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đến thăm bảo tàng, một cấu trúc bằng thép và kính." câu này tiếng anh là: We visited the museum, a steel and glass structure.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login