"Các tay súng đã làm một nơi nghỉ ngơi bằng chân." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các tay súng đã làm một nơi nghỉ ngơi bằng chân." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tay súng đã làm một nơi nghỉ ngơi bằng chân." câu này dịch sang tiếng anh:The gunmen made a getaway on foot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login