"Chúng tôi đã có một vài lọ xuống quán rượu." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chúng tôi đã có một vài lọ xuống quán rượu." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã có một vài lọ xuống quán rượu." câu này dịch sang tiếng anh là: We'd had a few jars down the pub.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login