"Cô được trang trí trong màu đen nhỏ và quần bó." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô được trang trí trong màu đen nhỏ và quần bó." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô được trang trí trong màu đen nhỏ và quần bó." câu này dịch sang tiếng anh là: She is arrayed in black mini and tights.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login