"Phương pháp này đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực này." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Phương pháp này đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực này." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phương pháp này đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực này." dịch sang tiếng anh là: This method has come into wide use in this area.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login