"Tất cả các loại người tìm thấy nơi trú ẩn dưới mái nhà của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tất cả các loại người tìm thấy nơi trú ẩn dưới mái nhà của mình." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các loại người tìm thấy nơi trú ẩn dưới mái nhà của mình." câu này tiếng anh là: All sorts of people found shelter under his roof.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login