"Các công ty có thể cày lại lợi nhuận của họ vào thiết bị mới." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các công ty có thể cày lại lợi nhuận của họ vào thiết bị mới." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công ty có thể cày lại lợi nhuận của họ vào thiết bị mới." câu này dịch sang tiếng anh:Companies can plough back their profits into new equipment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login