"Tôi đã nhận được vô số bumf về việc giới thiệu Euro." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi đã nhận được vô số bumf về việc giới thiệu Euro." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã nhận được vô số bumf về việc giới thiệu Euro." câu này dịch sang tiếng anh là: I got loads of bumf about the introduction of the Euro.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login