"Báo cáo có thể mở ra một hộp yêu cầu của Pandora từ các trường hợp tương tự." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Báo cáo có thể mở ra một hộp yêu cầu của Pandora từ các trường hợp tương tự." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Báo cáo có thể mở ra một hộp yêu cầu của Pandora từ các trường hợp tương tự." tiếng anh dịch: The report could open up a Pandora's box of claims from similar cases.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login