"Nhiều loài chim nhỏ tự hướng dẫn bởi các ngôi sao, như đã được xác minh bằng thí nghiệm." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Nhiều loài chim nhỏ tự hướng dẫn bởi các ngôi sao, như đã được xác minh bằng thí nghiệm." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều loài chim nhỏ tự hướng dẫn bởi các ngôi sao, như đã được xác minh bằng thí nghiệm." dịch sang tiếng anh là: Many small birds guide themselves by the stars, as has been verified by experiment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login