"Ngôi làng đã được sơ tán vì lũ lụt." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Ngôi làng đã được sơ tán vì lũ lụt." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôi làng đã được sơ tán vì lũ lụt." câu này tiếng anh là: The village was evacuated because of flood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login