"Với nhận thức muộn, tôi nên đã nhìn thấy các dấu hiệu cảnh báo." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Với nhận thức muộn, tôi nên đã nhìn thấy các dấu hiệu cảnh báo." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Với nhận thức muộn, tôi nên đã nhìn thấy các dấu hiệu cảnh báo." dịch câu này sang tiếng anh: With hindsight, I should have seen the warning signs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login