"Hỏi về nguồn tin của một phóng viên có thể là một công việc cảm động." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Hỏi về nguồn tin của một phóng viên có thể là một công việc cảm động." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hỏi về nguồn tin của một phóng viên có thể là một công việc cảm động." câu này tiếng anh dịch: Asking about a reporter's sources can be a touchy business.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login