"Trong tất cả những chàng trai tôi biết, Jack là người tồi tệ nhất." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Trong tất cả những chàng trai tôi biết, Jack là người tồi tệ nhất." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong tất cả những chàng trai tôi biết, Jack là người tồi tệ nhất." câu này dịch sang tiếng anh:Of all the boys I know, Jack is the worst.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login