"Chúng tôi đã lật một đồng xu để xem ai sẽ đi trước." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chúng tôi đã lật một đồng xu để xem ai sẽ đi trước." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã lật một đồng xu để xem ai sẽ đi trước." câu này tiếng anh là: We flipped a coin to see who would go first.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login