"Họ đều là nô lệ cho thời trang." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ đều là nô lệ cho thời trang." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đều là nô lệ cho thời trang." tiếng anh câu này dịch: They are all slaves to fashion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login