"Anh ta không có một mảnh bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Anh ta không có một mảnh bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta không có một mảnh bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình." dịch câu này sang tiếng anh: He does not have a shred of evidence to prove his claim.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login