"Đó là một vết thương cho niềm tự hào của trẻ em." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đó là một vết thương cho niềm tự hào của trẻ em." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một vết thương cho niềm tự hào của trẻ em." câu này tiếng anh là: That was a wound to the child's pride.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login