"Anh ấy hoàn toàn bận tâm với tất cả các chuẩn bị đám cưới tại thời điểm này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ấy hoàn toàn bận tâm với tất cả các chuẩn bị đám cưới tại thời điểm này." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy hoàn toàn bận tâm với tất cả các chuẩn bị đám cưới tại thời điểm này." câu này tiếng anh dịch: He's completely preoccupied with all the wedding preparations at the moment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login