"Anh chuyển đến Mỹ để bắt đầu lại từ đầu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Anh chuyển đến Mỹ để bắt đầu lại từ đầu." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh chuyển đến Mỹ để bắt đầu lại từ đầu." tiếng anh là: He moved to America to start afresh .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login