"Cần nhiều vệ tinh hơn để cung cấp vùng phủ sóng điện thoại ở vùng sâu vùng xa." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cần nhiều vệ tinh hơn để cung cấp vùng phủ sóng điện thoại ở vùng sâu vùng xa." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cần nhiều vệ tinh hơn để cung cấp vùng phủ sóng điện thoại ở vùng sâu vùng xa." dịch sang tiếng anh là: More satellites are needed to provide telephone coverage in remote areas.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login