"Hành động của anh ta trong một vài tuần đã đưa ra dấu hiệu của sự xếp hàng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Hành động của anh ta trong một vài tuần đã đưa ra dấu hiệu của sự xếp hàng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành động của anh ta trong một vài tuần đã đưa ra dấu hiệu của sự xếp hàng." tiếng anh câu này dịch: His actions for some weeks have given indication of queerness.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login