"Việc phát minh ra giấy là một đóng góp lớn cho nền văn minh của loài người." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Việc phát minh ra giấy là một đóng góp lớn cho nền văn minh của loài người." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc phát minh ra giấy là một đóng góp lớn cho nền văn minh của loài người." câu này tiếng anh là: The invention of paper was a great contribution to human civilization.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login