"Ông đã có một người vợ và năm đứa con." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông đã có một người vợ và năm đứa con." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã có một người vợ và năm đứa con." câu này dịch sang tiếng anh:He was saddled with a wife and five children.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login