"Các cuộc thăm dò đã trở thành các sự kiện giả tinh túy của chiến dịch tiền lâm sàng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Các cuộc thăm dò đã trở thành các sự kiện giả tinh túy của chiến dịch tiền lâm sàng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cuộc thăm dò đã trở thành các sự kiện giả tinh túy của chiến dịch tiền lâm sàng." dịch sang tiếng anh: Polls have become the quintessential pseudo-events of the preprimary campaign.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login