"Ông là một nhà ngôn ngữ học đáng chú ý." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Ông là một nhà ngôn ngữ học đáng chú ý." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một nhà ngôn ngữ học đáng chú ý." tiếng anh câu này dịch: He is a remarkable linguist.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login