"Sự thay đổi của chính phủ đã mang lại một tinh thần hòa giải mới cho cả hai bên." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Sự thay đổi của chính phủ đã mang lại một tinh thần hòa giải mới cho cả hai bên." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự thay đổi của chính phủ đã mang lại một tinh thần hòa giải mới cho cả hai bên." dịch câu này sang tiếng anh là: The change of government has brought a new spirit of reconciliation on both sides.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login