"Tôi đã nói với bạn không làm điều đó, và bây giờ hãy nhìn những gì đã xảy ra!" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi đã nói với bạn không làm điều đó, và bây giờ hãy nhìn những gì đã xảy ra!" tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã nói với bạn không làm điều đó, và bây giờ hãy nhìn những gì đã xảy ra!" câu này tiếng anh dịch: I told you not to do that, and now look what's happened!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login