"Tôi nghĩ rằng anh ta đang điều trị, nhưng hóa ra đó là một điều trị của Hà Lan." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi nghĩ rằng anh ta đang điều trị, nhưng hóa ra đó là một điều trị của Hà Lan." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ rằng anh ta đang điều trị, nhưng hóa ra đó là một điều trị của Hà Lan." câu này dịch sang tiếng anh là: I thought he was treating, but it turned out to be a Dutch treat.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login