"Các nhà phê bình đã san bằng một mặt rộng của cuốn tiểu thuyết." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Các nhà phê bình đã san bằng một mặt rộng của cuốn tiểu thuyết." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà phê bình đã san bằng một mặt rộng của cuốn tiểu thuyết." dịch câu này sang tiếng anh: The reviewer leveled a broadside at the novel.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login