"Tôi sợ tôi đã cào xe của bạn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi sợ tôi đã cào xe của bạn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sợ tôi đã cào xe của bạn." dịch câu này sang tiếng anh là: I'm afraid I've scratched your car.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login