"Nhận xét của bạn là một chuyến tham quan từ chủ đề chính." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Nhận xét của bạn là một chuyến tham quan từ chủ đề chính." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhận xét của bạn là một chuyến tham quan từ chủ đề chính." câu này dịch sang tiếng anh là: Your comments are an excursion from the major theme.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login