"Vào tháng 8, chúng tôi đã được thông báo rằng bài báo của chúng tôi đã bị từ chối." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Vào tháng 8, chúng tôi đã được thông báo rằng bài báo của chúng tôi đã bị từ chối." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vào tháng 8, chúng tôi đã được thông báo rằng bài báo của chúng tôi đã bị từ chối." câu này dịch sang tiếng anh là: In August we were notified that our article had been rejected.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login